Mètode TEAyudo

Com intervenim en els Trastorns de l'Espectre Autista?

A TEAyudo realitzem una metodologia d’intervenció conductual precoç, intensiva, educativa i individualitzada en les diferents àrees del desenvolupament dels infants o joves amb TEA i basada en l'Anàlisi de Conducta Aplicat (ABA).


Per tal de poder establir un programa d’intervenció adequat i complert, cal fer primer una avaluació àmplia i acurada de les habilitats de l’infant o jove amb TEA.


Per això ens basarem en:

-avaluacions estandarditzades,

-entrevistes a pares i mares (o d’altres familiars si s’escau)

-i observació conductual.

 

A partir de la triangulació d’aquestes tres eines de recollida d’informació, crearem la base clínica de la qual partirem per a totes les àrees de treball. Aquesta base clínica s’anirà revisant periòdicament i s’inclouran els canvis que el/la professional cregui oportú en funció de les necessitats i avenços del nen o nena.


Un cop establerta la base clínica, es trien els aspectes concrets (programes) a ensenyar de cada àrea del desenvolupament. Els programes que durem a terme, estaran curosament escollits per a que estiguin dintre del marge d’aprenentatge immediat de l’infant. Per això, en cada programa, les habilitats a ensenyar es descomposen en partícules tan petites com siguin necessàries, assegurant que el nen o nena es desenvolupi sota una estructura d’èxit. Per exemple, en el programa “cordar-se un botó” descomposaríem les habilitats en: agafar el botó amb dos dits / agafar el forat amb l’altra mà / introduir mig botó per forat / empènyer la resta del botó amb el polze/ estirar el botó amb l’altra mà per a que acabi de passar.


Aconseguir que l’infant o jove es submergeixi en una estructura d’èxit i diversió, serà la clau i la base dels seus aprenentatges. Per això, els programes són desenvolupats en situacions altament motivants per a l’infant o jove fomentant un aprenentatge divertit, dinàmic i altament eficaç.


Per a fer això utilitzem principalment les tècniques de Assaig discret i Reforç Positiu. Aquestes tècniques ens permetran establir una estructura daprenentatge amb conseqüències positives i agradables per al infant que, poc a poc, ajudaran a anar adquirint les diferents habilitats (o programes) definits a la base clínica.

 

És important destacar que:

-Un comportament apropiat facilita que l’aprenentatge es doni més ràpid, per que predisposa a aprendre, perquè facilita la vida a qui conviu amb aquesta persona.

-Tot nou aprenentatge requereix repeticions. Volem que el nen o nena que segueix un programa l’aprengui el més ràpid possible. Volem facilitar unes bases per a l’aprenentatge de cada nen o nena que requereixin les mínimes repeticions possibles.

-Volem que el nen o nena aprengui en les situacions més naturalitzades possibles, per això treballem directament en els entorns més immediats del nen o nena (a casa, a l’escola, als trajectes habituals, etc.).