Associacions

A de Autismo és una associació sense ànim de lucre que es dedica a la formació sobre TEA, divulgació del TEA i a recaptar fons per tal d'oferir beques a famílies que volen realitzar una intervenció cognitiu-conductual de qualitat. Aquestes beques poden ser utilitzades en aquells centres acreditats per A de Autismo.

___________________________________________

L'Associació APRENEM per a la inclusió de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista neix l'any 2006 sota la iniciativa d'un grup de famílies amb l'objectiu de defensar els DRETS dels seus fills i filles a rebre una atenció adequada a la seva especificitat.

AMICS és una entitat sense ànim de lucre que aposta per la interacció entre l'home i el gos. Desitgem fer possible la integració social de persones amb necessitats especials a través de programes de Teràpia i Educació Assistida amb Animals portades a terme per un equip multidisciplinar format per veterinaris, etòlegs, educadors canins, tècnics en TAA i educadors socials.

ANA, Asociación Navarra de Autismo, creada per ajudar a les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (i trastorns amb simptomatologia dins de dit espectre) i les seves famílies, formar pares, millorar les habilitats personals i socials de les persones amb autisme i treballar per la seva integració en la societat.

Autism Europe és una associació internacional l'objectiu de la qual és defensar els drets de les persones amb autisme i les seves famílies i ajudar a millorar la seva qualitat de vida.

AETAPI, una organització de professionals que tenen com a missió "representar i orientar als professionals de manera compromesa amb les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista per a que puguin millorar la qualitat i l'ètica del seu exercici professional mitjançant la promoció del coneixement, la col·laboració i la participació".

AE Confederación Autismo España

La Confederació Autismo España és una entitat sense ànim de lucre que agrupa i representa 70 entitats del tercer sector d'acció social d'Espanya que treballen específicament amb persones amb Trastorns de l'Espectre Autista i les seves famílies.

Asociación Tadega.Net: Associació gallega per la Tecnologia, Diversitat i Inclusió.

Fundació ADANA, té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb TDAH. Creada per a informar, formar i ajudar a tots els que estiguin interessats en aquest trastorn, preten desenvolupar tots els mitjans possibles per a reduir els efectes negatius que el TDAH provoca en nens/es, joves i adults, per a que aquests s'integrin feliçment a la seva vida diària.

La Fundació Junts  neix a partir de l'Associació Aprenem Maresme i es dedica a donar resposta a les necessitats de les famílies de persones amb TEA, impulsar serveis especialitzats a la comarca del Maresme i altres zones d'influència i sensibilitzar el conjunt de la societat catalana sobre la realitat de l'autisme. En la transformació en fundació, conserven la filosiofia que va inspirar la creació de l'associació l'any 2010 a l'igual que els fins fundacionals. 

El Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona neix l'any 2002 davant la necessitat de millorar el desenvolupament infantil des de l'àmbit de la teràpia ocupacional pediàtrica i la teràpia d'integració sensorial.