Col·laborem amb...

Cadascuna d'aquestes persones i/o entitats col·laboren dia a dia per a que TEAyudo sigui possible. Gràcies també a tots vosaltres!

Mònica Matas

 

Sandra Lladó

 

LLienç Serrahima

 

Marisa Serrahima