Simptomatologia

Tal com hem comentat anteriorment, el TEA es manifesta de manera molt diferent en cada persona, tant en gravetat com en la combinació de símptomes. Existeix un repertori tan ampli d’habilitats i característiques dels infants amb TEA que no hi ha dos nens/es que s’assemblin o es comportin de la mateixa manera. Els símptomes varien entre moderats i severs i poden anar canviant amb el temps.


És important destacar que no hi ha un patró conductual que, en sí mateix, denoti autisme. Això vol dir que dels símptomes marcats pel DSM, no tots són necessaris ni suficients per a diagnosticar-ho.

 

Les principals característiques de les persones amb TEA inlcouen:


1. Dèficits persistents en la comunicació i en la interacció social (en diversos contexts, no atribuïbles a un retràs general del desenvolupament).

 a) Dèficits en la reciprocitat social i emocional (apropament social anormal i una incapacitat per mantenir l’ alternança en una conversa, passant per la reducció d’ interessos, emocions i afectes compartits, fins a l’absència total d’iniciativa a l' interacció social).

b) Dèficits a les conductes de comunicació no verbal (comunicació poc integrada, tant verbal com no verbal, anormalitats en el contacte visual i llenguatge corporal, o dèficits en la comprensió i ús de la comunicació no verbal, la falta total de expressions o gestos facials).

c) Dèficits en el desenvolupament i manteniment de les relacions adequades al nivell de desenvolupament (dificultats per mantenir un comportament apropiat en els diferents contexts socials, dificultats per compartir jocs imaginatius, aparent absència d’ interès per les altres persones).

 

2. Patrons de comportament, interessos o activitats restringides i repetitives.

 a) Parla, moviments o manipulació d'objectes estereotipada o repetitiva.

b) Excessiva fixació amb les rutines, els patrons ritualitzats de conducta verbal i no verbal, o excessiva resistència al canvi.

c) Interessos altament restrictius i fixes d’intensitat desmesurada.

d) Hiper o hipo reactivitat als estímuls sensorials o inusual interès en aspectes sensorials del entorn.

 

Indicadors

Tres mesos
3Meses.pdf
Documento Adobe Acrobat 67.6 KB
Set mesos
7Meses.pdf
Documento Adobe Acrobat 68.1 KB
Dotze mesos
12Meses.pdf
Documento Adobe Acrobat 182.1 KB
Dos anys
2Anos.pdf
Documento Adobe Acrobat 67.7 KB
Tres anys
3Anos.pdf
Documento Adobe Acrobat 68.1 KB
Quatre anys
4Anos.pdf
Documento Adobe Acrobat 68.3 KB
Cinc anys
5Anos.pdf
Documento Adobe Acrobat 68.5 KB