Què haig de fer per començar amb vosaltres?

Estarem encantats i encantades de poder treballar conjuntament amb vosaltres i el /la vostre/a fill/a!
Per a fer-ho, el procediment a seguir és el següent:
1)Contacte: Truqueu-nos o envieu-nos un correu electrònic per tal de saber què necessiteu (info@autismoteayudo.com). Acordem una data per a trobar-nos i fer una valoració .
2)Valoració: Realitzarem la valoració a casa. Aquesta valoració està composada per tres parts: Reunió amb els pares, Observació de l'infant i Recollida d'altra informació (si hi ha informes mèdics en demanarem còpia. Si no hi ha proves estandaritzades disponibles, les podem administrar nosaltres).
3)Proposta d'intervenció: amb la informació recollida, us farem una proposta d'intervenció.
4)Inici de la intervenció: Seguidament, composarem l'equip de treball i fixarem la data d'inici. Iniciarem amb una sessió clínica amb tot l'equip present.