Diagnòstic

Actualment no existeix encara una prova mèdica per a diagnosticar l’autisme. No obstant, es poden administrar proves especifiques per a tal diagnòstic. La major part d’aquestes estan basades en l’observació del comportament de l’infant en comparació amb altres infants de la seva mateixa edat cronològica i en la informació proporcionada per la família. Algunes d’aquestes proves son: 

 -Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS-G)

 -Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)

 -Childhood Autism Rating Scale (CARS)

 -Autism Behavior Checklist (ABC).


És molt recomanable, però, que el diagnòstic es realitzin partint de l’ADI-R i ADOS-G (proves estandaritzades que s’utilitzen en investigació) i, en tot cas, que les altres ajudin a acabar de complementar el grau d’afectació.


Els símptomes de l’autisme es poden detectar sovint a edats molt primerenques com als 18 mesos. Existeixen tres instruments de detecció per a edats tan primerenques que ja han estat publicats i validats:

 -Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), (Baron-Cohen, et al. 1992; 1996). Disponible en castellà i català. Pensat per a que el pediatra pugui detecar símptomes de risc d’autisme en l’exploració dels 18 mesos.

 -Autism Screening Questionnaire, (Berument, et al, 1999).

-Screening test for Autism in Two Year Olds,(Stone et al, 2000).

 

 

El diagnòstic i la intervenció primerenca son elements crucials a l’hora de reduir els símptomes de l’autisme i millorar la qualitat d’aquestes persones i de les seves famílies. Per a aquest procés de diagnòstic, cal una avaluació adequada que inclogui: 

-Observacions clíniques directes

-Entrevistes a pares i mestres

-Avaluació psicològica extensa

 

En alguns casos pot ser necessari consultar professionals de l’àrea de la medicina per a realitzar un diagnòstic diferencial (per exemple: avaluacions auditives, potencials evocats, escàner cerebral, etc).


En moltes ocasions és la família la primera en adonar-se que el seu fill o la seva filla mostra comportaments inusuals. Per això, a continuació us deixem el link directe al M-CHAT en castellà (Checklist for Autism in Toddlers) abans esmentat, de manera que els pares o mares puguin fer una primera observació del seu fill o filla i, si existeixen preocupacions relacionades amb algun dels ítems exposats, consulti al pediatre per a una avaluació del desenvolupament més detallada que permeti descartar un possible diagnòstic de TEA.