Causes

Actualment no estan definides ni prou clares quines variables exactament causen l’autisme. Sabem que es deu a una disfunció metabòlica del cervell però no se’n coneix l'origen. Una combinació de variables tant genètiques com ambientals poden desencadenar un repertori de comportaments compatible amb un diagnòstic de TEA. Aquesta multicausalitat és la que dona lloc a la gran varietat de quadres clínics.


Cal tenir present que el risc de tenir autisme s’incrementa en una probabilitat del 50% si un membre de la família ja ha estat diagnosticat. També cal desmentir que l’estil parental o les vacunes poden provocar l’autisme.