Assaig Discret

L’assaig discret és com s’anomena una de les tècniques que utilitzem principalment per a l’ensenyament de les noves habilitats. Aquesta tècnica prové de les teories de l'aprenentatge. Amb aquesta estructura anirem treballant els diferents programes definits per la supervisora a la base clínica.

 

Lestructura bàsica és:

  1. Contractació del Reforç: acordem el reforç positiu que rebrà l’infant. És important dedicar-hi temps i no iniciar la demanda sense estar segur que el nen/a vol aquell reforç, és a dir, que é
  2. Presentació de la demanda (estímul discriminatiu): demanem o fem el que volem que el nen o nena respongui
  3. Resposta: acciómesurable i observable
  4. Conseqüència: esdeveniment succeït després d’una resposta. Facilita que la resposta es torni a donar o no. Si la resposta no és la correcta, no donarem el reforç positiu.

 

En aquest procés, donarem a linfant tantes ajudes com siguin necessàries per a que tingui una resposta correcta i així rebre el seu reforç positiu. Lobjectiu és anar retirant les ajudes tan aviat com sigui possible.


Prenem per exemple el programa dEmparellament en 2D idèntics, és a dir, aparellar dues imatges que son iguals (aquest programa formaria part de les àrees visual i cognició. Permet laparició dhabilitats posteriors de manera progressiva com, per exemple, associar dues lletres que son iguals):


1.Contractació del reforç: Al Pep li agrada molt jugar amb un peluix dun ós que fa música. Li ensenyarem el peluix per veure si reacciona (si el vol o el motiva en aquell moment). Si veiem una reacció relativament intensa per part seva, decidirem que aquell serà el Reforç Positiu (la conseqüència agradable que obtindrà si respon correctament).

2. Presentació de la demanda: posarem dues imatges davant seu: un cotxe i una poma. Li donarem una imatge dun cotxe a la mà.

3. Resposta: El Pep posa la imatge del cotxe a sobra la imatge de la poma (incorrecte).

2. Presentació de la demanda: tornem a fer la demanda

3.Resposta: aquest cop li donem ajuda per a respondre correctament

4. Conseqüència: li donarem l’ós de peluix per què, tot i que amb ajuda, ha respost correctament. Però li donem el peluix molt poca estona.

Tornem a realitzar els passos 2, 3 sense ajuda. Si respon correctament li donarem el peluix que li agrada tant i, per suposat, ho acompanyarem de felicitacions i reconeixements Molt bé Pep!