Àrees d'Intervenció

La nostra intervenció a TEAyudo està basada en el desenvolupament funcional de totes les àrees crítiques en el desenvolupament de linfant o jove amb Trastorn de lEspectre Autista. Farem més èmfasi en aquelles àrees susceptibles de generar noves habilitats daprenentatge i en aquelles que obstaculitzen significativament la seva qualitat de vida. La nostra intenció és poder establir una estructura sòlida daprenentatges que permeti a linfant la incorporació dhabilitats progressivament més complexes.


Per tant, les principals àrees dintervenció son: 

-Imitació: verbal (de paraules o expressions) o no verbal (de moviments o conductes)

-Visual: associar, discriminar, identificar, classificar imatges o objectes

-Llenguatge: expressiu i receptiu

-Cognició

-Habilitats dAutonomia

-Habilitats de Joc: Autònom i/o Cooperatiu

-Social: emocions, normes socials

-Habilitats pre-acadèmiques i acadèmiques

-Psicomotricitat: fina i gruixuda

-Conducta: Un comportament apropiat facilita que laprenentatge es doni més ràpid, per que predisposa a aprendre, perquè facilita la vida a qui conviu amb aquesta persona


És important treballar sobre totes les àrees del desenvolupament, tot i que en cada moment de la intervenció es donarà prioritat a la principal variable que dificulta en cada moment laprenentatge del nen o nena.